samorząd »

Jak Żoliborz wspiera seniorów?

10 stycznia 2024

Jak Żoliborz wspiera seniorów?

Zapewne wielu mieszkańcom Żoliborza Ośrodek Pomocy Społecznej wciąż kojarzy się z długimi kolejkami biednych stojących po zasiłek, a przecież tak nie jest. Na stronie internetowej OPS znajdujemy informację, gdzie możemy znaleźć grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i różnych używek, zaproszenia na pikniki sąsiedzkie czy potańcówki międzypokoleniowe, obchodzone są też Dni Seniora.

OPS realizuje szereg różnych programów, także we współpracy z innymi instytucjami, stowarzyszeniami lub przedsiębiorcami, jak: "Kawa dla seniora", "Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin", "Pomagam, nie daję", czy wielu skierowanych do najstarszych mieszkańców Żoliborza: "Festiwal śpiewających seniorów", "Seniorzy mają talent", "Top senior".

Jakie projekty realizuje OPS Żoliborz?

Na uwagę zasługuje projekt o nazwie "Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach Żoliborskich Partnerstw Lokalnych": "Dla Zatrasia i Rudawki", "Marymont-Kaskada", "Żoliborz Oficerski" i "Sady Żoliborskie". W ramach takiego partnerstwa skupiają się instytucje, organizacje, przedsiębiorcy działający w danym rejonie oraz zwykli mieszkańcy. Mieszkańcy i instytucje zgłaszają ważne potrzeby, których zaspokojenie wpływa na jakość życia.

Z kolei projekt "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" umożliwia zaangażowanie osób w różnym wieku w działania często niedoceniane czy niedostrzegane, które trudno jest zlecić, a tym bardziej kupić, jak np. wsparcie, rozmowa, spacer, rozwijanie zainteresowań, ludzka serdeczność, dobre serce. Projekt ma też na celu przełamanie stereotypu, że pomoc społeczna jest dla ludzi skrajnie biednych, gdyż z usług wolontariuszy korzysta każdy potrzebujący bez względu na jego status materialny. Obecnie przy Ośrodku Pomocy Społecznej dynamicznie rozwija się wolontariat, który skupia 50 osób działających na rzecz mieszkańców Żoliborza. Są to dzieci ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich, studenci, aktywni zawodowo oraz seniorzy.

Seniorzy tańczą i śpiewają na Żoliborzu

W 2023 roku do konkursu śpiewających seniorów zgłosiło się 36 wykonawców w kategorii indywidualnej i grupowej. Projekt ma charakter cykliczny i jest organizowany od 14 lat.

"Potańcówka Międzypokoleniowa" również jest cykliczna. Jej celem jest integracja międzypokoleniowa, przełamanie bariery izolacji oraz nawiązanie nowych znajomości.

OPS opiekuje się też klubami seniora, które poprzez działania integracyjne, edukacyjne i informacyjne mają za zadanie poprawić jakość życia mieszkańcom po 55 roku życia. (zn)

Najnowsze informacje