samorząd »

Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych w pigułce

18 stycznia 2024

Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych w pigułce
materiał prasowy

Wsparcie żoliborskich przedsiębiorców - takie było podstawowe założenie projektu Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych, który żoliborski samorząd uruchomił w 2023 roku. Projekt oparty został o cztery kluczowe filary: wsparcie merytoryczne, networking, doradztwo eksperckie, lokalność i sąsiedzkość. Czy się sprawdziło?

- Zależało nam, aby uruchomić takie wsparcie dla naszych przedsiębiorców, które realnie odpowie na ich potrzeby i oczekiwania. Jednym z pierwszych kroków było badanie ankietowe, które dało mam wstępne rozpoznanie na lokalnym rynku. Ankietę wypełniło 82 przedsiębiorców, a jej wyniki posłużyły nam do skonstruowania oferty, która - mam nadzieję - przyczynia się do rozwoju kompetencji biznesowych i osobistych - mówi wiceburmistrz Żoliborza Agata Marciniak-Różak.

Spotkania szkoleniowo-warsztatowe

Od kwietnia do grudnia 2023 r. zorganizowano pięć spotkań z przedsiębiorcami, w tym cztery wzbogacone o część warsztatowo-szkoleniową. Podczas tych wydarzeń umożliwiono uczestnikom nie tylko prezentację prowadzonej przez siebie działalności, ale także zadbano o część networkingową, wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń czy nawiązanie współpracy. W spotkaniach szkoleniowo-warsztatowych oraz spotkaniu świątecznym, podczas którego omawiano plany rozwoju projektu, wzięło udział ponad 100 przedsiębiorców.

Bezpłatna strefa targowa dla żoliborskiego biznesu

Jedną z pierwszych inicjatyw w ramach Żoliborskiej Strefy Przedsiębiorczych było uruchomienie bezpłatnej przestrzeni targowej dla lokalnych przedsiębiorców podczas otwartych imprez organizowanych dla mieszkańców. Od marca do grudnia żoliborski samorząd 5-krotnie udostępnił bezpłatną przestrzeń targową oferując niezbędne wyposażenie, jak: namioty, stoły, krzesła, dostęp do prądu oraz zapewnił promocję wydarzenia. Podczas tych wydarzeń zaprezentowali się m.in. przedsiębiorcy z branży beauty, gastronomicznej, pamiątkowo-artystycznej, a nawet z branży energii odnawialnej.

Fanpage i dedykowana strona internetowa dla żoliborskich przedsiębiorców

Z myślą o bieżącym wsparciu żoliborskich przedsiębiorców uruchomiono fanpage na Facebooku o charakterze informacyjno-promocyjnym pod nazwą Przedsiębiorczy Żoliborz.

- Publikujemy tam informacje istotne dla przedsiębiorców, jak zmiany w przepisach, przypomnienia o zbliżających się terminach dopełnienia formalności, informacje o organizowanych spotkaniach, szkoleniach, planowanych i realizowanych działaniach urzędu. Na urzędowej stronie uruchomiliśmy zakładkę pn. Przedsiębiorczy Żoliborz, którą prowadzimy w lekkiej, "blogowej" formie dla wszystkich informacji, którymi chcemy się podzielić, a które potrzebują dłuższej formy niż post na Facebooku - wyjaśnia rzeczniczka żoliborskiego magistratu Donata Wancel.

- Ponadto, udostępniliśmy adres mailowy służący rozmowom o wszelkich inicjatywach podejmowanych w ramach Żoliborskiej Strefy Przedsiębiorczych: przedsiebiorczyzoliborz@um.warszawa.pl. Stałe budujemy listę mailingową osób zainteresowanych otrzymywaniem informacji o naszych wydarzeniach - dodaje.

Żoliborz "Złotą Gminą na 5!"

W ostatnim raporcie "Gmina na 5!" badającym dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców, Żoliborz trzeci raz z rzędu zdobył tytuł "Złotej Gminy na 5!". Żoliborz uplasował się na czwartej pozycji rankingu wśród 714 gmin i 18 dzielnic Warszawy biorących udział w badaniu. Głównym celem badania "Gmina na 5!" jest analiza funkcjonowania gmin w Polsce i dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Zadaniem zespołu badawczego Szkoły Głównej Handlowej jest wyłonienie gmin, które wykazują ponadprzeciętną skuteczność w obsłudze potencjalnych przedsiębiorców i inwestorów, a także wdrażają godne wyróżnienia innowacje i dobre praktyki.

MB

Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych w pigułce
materiał prasowy
Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych w pigułce
materiał prasowy

Najnowsze informacje